Izdelava športnega izpušnega lonca

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Bojan Uranjek
Kristina Pšeničnik, Ivan Žužel

Namen te naloge je rešiti problem vpliva oblike izpušnega lonca na moč, število vrtljajev motorja ter hitrost avtomobila glede na standardno obliko. Reševanje tega problema je obsegalo sklop praktičnega dela, teorije in ustreznih meritev. Vse vplive spremenjene oblike izpušnega lonca sem testiral z ustreznimi merilnimi instrumenti. Pri delu sem upošteval vse standarde in predpise o ekologiji. K nalogi je kot dodatek priložen poslovni načrt za izdelavo in prodajo tega izdelka.