Fraktali v glasbi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Zvonko Kolar, Miha Perše
Ivan Jovan, Tadeja Vaukan, Milan Trampuš

Za ta projekt sva se odločila predvsem zato, ker združuje najini vrlini: glasbo in računalništvo, saj se fraktalna glasba generira s pomočjo računalnika. Zagotavljava vam, da daje ta glasba rezultate, kot jih še niste slišali. S to nalogo bova poizkušala čim preprosteje predstaviti fraktalno glasbo, njeno pot skozi preteklost ter glasbenike, ki se ukvarjajo z njenim generiranjem in razvojem. Prav tako želiva opisati algoritme in generirati nekaj lastnih primerov. Naloga je razdeljena na dva dela: 1. pisnega: informacije sva poiskala na spletnih straneh INTERNETA, jih prevedla v slovenski jezik in jih nato estetsko oblikovala v WORDU. Po Internetu sva brskala z Netscape Communicatorjem, v pomoč so nama bili tudi programi SnagIt 32, Paint Shop Pro in ANIGIF. 2. glasbenega: ker povedo dejanja več kot besede, sva generirala predstavitveni demo, ki ga boste našli na priloženi kaseti. Za generiranje sva uporabljali program MusiNum2.05 in FracMusc2.0. Najina želja je, da bi zvoki fraktalov v glasbi segli tudi do drugih.