Fraktali v grafiki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Uroš Uršnik, Nina Movh, Dejan Bukovnik
Ivan Jovan, Bojana Urbanc, Tadeja Vaukan

V začetku našega stoletja se je začela oblikovati nova matematična veda. Zaradi takratne tehnologije pa se ni mogla nadalje razvijati, zato je umrla. S prihodom računalnikov se je 1979. leta ponovno vrnila in dobila svoje ime FRAKTAL. Postala je ena izmed najmlajših ved matematike, ki pa jo lahko sedaj raziskuje vsak, ki ima osebni računalnik, saj nam današnja tehnologija to omogoča. Poleg te tehnologije se nenehno izdeluje in izpopolnjuje programska oprema za generiranje fraktalov, ki pomaga še hitrejšemu razvoju nove vede. Ker pa ta veda še ni popolnoma preučena, smo se odločili raziskati značilnosti, pravila in definicije fraktalov v grafični obliki s pomočjo interneta. Za generiranje fraktalov uporabljamo naslednje programe: Flarium24, Tierazone, InkBlot, Iterations.