Emulator mikrokontrolerja MC 6803

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Boris Krivonog, Matej Korat
Uroš Sonjak

Pri pisanju računalniških programov se večkrat zgodi, da se nam ponovijo določena zaporedja ukazov. Z raziskovalno nalogo bi rada dokazala, da bi lahko namesto ponavljanih ukazov dodali nove ukaze, ki bi vsebovali tudi stare, s tem bistveno zmanjšali čas izvajanja programa, ker bi se tako zmanjšalo število dostopov do vodila. Ker je poseg v fizično strukturo mikrokontrolerja nemogoč, sva morala napisati svoj program, ki bo emuliral izvajanje ukazov mikrokontrolerja, saj lahko le na tak način dodava nove ukaze. Raziskovanje je potekalo na naslednji način: v najin program Emulator vpišemo program v zbirnem jeziku mikrokontrolerja MC6803 in damo program izvajati. Emulator na koncu izračuna frekvenco uporabljenih ukazov in na podlagi te statistike se potem odločimo, katere ukaze bomo zamenjali z novimi. Raziskovalna naloga vsebuje računalniški program, napisan v programskem jeziku Borland Delphi 2.0, ki izvaja ukaze mikrokontrolerja Motorola MC6803 in pri tem prikazuje stanje vseh programsko dostopnih registrov in pomnilnika. Omogoča tudi priključitev vhodno/izhodne kartice na LPT-vmesnik PC-računalnika s štirimi gumbi in štirimi LED- diodami.