Računalniško-žično vodeni model policijskega robota

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Andrej Šuster
Uroš Sonjak

Zamisel o izdelavi policijskega robota se mi je porodila že pred štirimi leti ob branju članka v reviji Obramba. Resno pa sem se z njo začel ukvarjati v tem šolskem letu. Stvari sem poenostavil do kar največje možne mere in tako je nastala moja raziskovalna naloga, ki obsega tri dele. Prvi in najobsežnejši je izdelava mobilnega podvozja s teleskopsko roko, ki stoji na dveh gosenicah in je v celoti narejen iz aluminija in železa. Za premikanje sem uporabil dva elektromotorja. Roka je zgrajena iz aluminija in plastike ter vsebuje nastavek za dodajanje različnih orodij. Krmiljena je v štirih smereh s štirimi elektromotorji. Drugi del je izdelava vezja, ki s pomočjo šibkega računalniškega signala odpira releje, ti pa prožijo elektromotorje. V ta del spada tudi izdelava dveh regulatorjev, ki krmilita tako smer kot število vrtljajev elektromotorjev podvozja. Tretji del pa je računalniški program, ki bere vrednost premikov igralne palice (joystick), vrednost štirih gumbov, ki so vezani na vhodne pine paralelnega vmesnika (LPT), vse vrednosti obdela ter jih pošilja na izhodne pine paralelnega vmesnika kot signale, ki potem krmilijo releje v vezju. Program je napisan v jeziku Turbo Pascal. Gibanju robota sledimo z barvno kamero, ki je pritrjena na roko in je vezana z računalnikom.