Digitalni mešalni pult

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Dejan Štangler
Zvone Cencen, Andrej Obu

Elektronika je zaradi hitrega razvoja in vse večje minimizacije prisotna že na vseh področjih. Tako imamo elektronska vezja že v igračah kot tudi v profesionalnih merilnih instrumentih ter tam, kjer si je še pred časom nismo mogli predstavljati kot uporabno. Eno takih področij je tudi digitalna obdelava zvoka. Moja raziskovalna naloga se posveča ravno digitalni obdelavi zvoka in vplivom digitalnih potenciometrov na samo kvaliteto zvoka. Kot vemo, se da človekovo oko dokaj hitro in dobro preslepiti. Kaj pa človeško uho? Kot ljubitelja glasbe me je zanimalo predvsem vprašanje, kakšen vpliv imajo digitalni potenciometri na kvaliteto zvoka in ali se bo opazil prehod med posameznimi nivoji glasnosti. Na vhodu mikserja sem uporabil analogne potenciometre, na izhodu pa so digitalni, tako da bom nastavitve posameznih potenciometrov lahko shranil v spomin in jih kasneje z izbiro programa priklical. Mešalnik je zasnovan kot profesionalno orodje in je prilagojen željam glasbenikov, ki so sodelovali pri vizualizaciji izdelka.