Določanje nazivnih podatkov ter raziskave na trifaznem transformatorju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Peter Virtič, Stanislav Kretič
Ciril Zdovc

V navedeni raziskovalni nalogi določamo nazivne podatke trifaznemu transformatorju in opravljamo dodatne raziskave na njem. Nazivni podatki so: nazivna napetost, tok, moč, izgube v praznem teku ter pod polno obremenitvijo, prestava, izolacijska upornost, upornost navitij, številka vezne skupine, število ovojev. Vse te podatke dobimo s preizkušanjem pa tudi s teoretičnimi izračuni. Teorijo o električnih strojih smo poiskali v knjigi Preizkušanje električnih strojev, avtorjev Franca Avčina ter Petra Jereba. Praktično pa moramo izvesti kar nekaj preizkusov in meritev, da pridemo do realnih podatkov. Napraviti moramo preizkus kratkega stika, praznega teka, konstruirati številko vezne skupine, določiti inducirano napetost v enem ovoju, izmeriti dimenzije jedra, bakra, oznako sponk itd. Naloga je v fazi računalniške obdelave, ob kateri po potrebi ponovimo ali opravimo še kakšno meritev, zato bo v končnem izdelku več rezultatov, kot pa jih navaja tekoči povzetek naloge.