Kajuh za današnji čas?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Šalek
Zala Klančnik, Barbara Makovšek
Amalija Dragar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Naredili sva raziskovalno nalogo, s katero želiva priti do odgovora, koliko ljudje v Šaleški dolini še poznajo pesmi Karla Destovnika Kajuha. Predpostavili sva, da njegove pesmi z mlado generacijo tonejo v pozabo. Pri raziskovanju te predpostavke sva si pomagali z anketnim vprašalnikom. Rezultati ankete so potrdili, da generacija nad 40 let najbolj pozna Kajuhove verze. Razlike med generacijami pa niso tolikšne, kot sva jih pričakovali. Drugi raziskovalni problem, ki sva si ga zastavili, je predpostavka, da je oznaka literarne zgodovine, ki Kajuha označuje kot partizanskega pesnika, za današnji čas preozka. Zanimalo naju je, kako sprejemajo Kajuhove pesmi z zgodovino neobremenjeni mladi bralci. V raziskavo je bilo vključenih 60 učencev 8. in 9. razreda OŠ Šalek, ki so zapisali svoja razmišljanja ob Kajuhovih pesmih. Ugotovili sva, da mlade bralce pesnik pritegne z izpovedno iskrenostjo, zavzemanjem za ideale, razmišljanjem o življenju in ljubeznijo do svobodne domovine. Z raziskovalnim pristopom sva en dan preživeli v Šoštanju, pesnikovem rojstnem kraju, kjer sva naključne sogovornike spraševali o Kajuhu. Najina ugotovitev je, da imajo starešji prebivalci Šoštanja svojega rojaka radi, želijo, da se spomin nanj ohrani. Odnos mladih Šoštanjčanov do Kajuha pa bi verjetno lahko primerjali z odnosom mladih v drugih krajih. Naša raziskava je pokazala, da ima pesnik Karel Destovnik Kajuh kaj povedati ne le starejšim, ampak tudi mladi generaciji. Prav je, da ohranimo spomin nanj in da njegove pesmi zaživijo v nas tudi v današnjem času.

Raziskovalna naloga:
Kajuh za današnji čas?
PrenosOgled