Besedilna straža

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
slovenski jezik in književnost
OŠ Šoštanj
Urška Aplinc, Vesna Panić, Vesna Turinek
Vlasta Črešnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Funkcionalna pismenost pomeni zmožnost kritičnega sprejemanja raznovrstnih besedil ter zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst. V moderni dobi je pismenost pomembna v družini, šoli, na delovnem mestu ... Bogata besedilna ponudba terja od nas različne načine branja in pisanja. Za bralno in pisno zmožnost mora skrbeti vsa družba. V šoštanjski občini se na različnih javnih mestih pojavljajo zapisana besedila, največ obvestila, vabila in plakati. Članice besedilne straže smo jih prebrale, analizirale in prikazale 119. O teh besedilih smo izvedle anketo in intervjuje ter se pogovarjale z občani. Vse pogovore smo posnele. Ugotovile smo, da ta javna zapisana besedila večinoma nimajo jasno izraženega sporočilnega namena in so zato manj razumljiva. Dokazale smo, da so pravopisno, slovnično in slogovno neustrezna, a ljudje tega večkrat ne opazijo. Prepričale smo se tudi, da se preko njih odraža srednja stopnja razvitosti funkcionalne pismenosti (tj. branja ter pisanja besedil) občanov in da so ta besedila vsebinsko, oblikovno ter glede na pravila pisanja srednje učinkovita. Občina Šoštanj bo tudi na našo pobudo v letošnjem letu določila koncesionarja. Predlagamo tudi, da v vseh okoliških krajih Šoštanja postavi kozolček kot obvestilno mesto. V nalogi navajamo možnosti za pregledovanje zapisanih besedil, preden gredo v javnost, in različne oblike izobraževanja o javnih besedilih. "Življenje sestavlja množica malenkosti. Zelo redko se ponudi priložnost, da bi se lahko takoj lotili česa velikega. Resnična veličina je v tem, da smo veliki pri malenkostih." Charles Simmons

Raziskovalna naloga:
Besedilna straža
PrenosOgled