Varčevanje z energijo na osnovni šoli

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
OŠ Gustava Šiliha
Tomaž Brišnik, Žiga Hudournik
Cvetko Fendre, Metka Fendre
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z našim osveščanjem, da energije ni v neomejenih količinah. Je zelo draga, njena proizvodnja pa terja tudi velik ekološki davek. Namen energetskega pregleda OŠ Gustava Šiliha je bil analizirati obstoječe energetsko stanje ogrevanja, rabo tople in hladne vode ter porabe elektrike. Z energetsko analizo smo poskusili določiti energetsko potratna mesta in nakazati možnosti za njihovo večjo energetsko učinkovitost. Projekt je zajemal tri faze: ogled in posnetek energetskega stanja zgradbe, analizo energetske porabe zadnjih treh let ter možnosti zniževanja porabe energije. Podatke o obstoječem energetskem stanju zgradbe smo dobili s popisom svetilnih in grelnih elementov, vtičnic ter oken. Opravili smo tudi meritve mikroklime in dnevno porabo električne energije za šolske prostore ter kuhinjo. Anketirali smo učence 7., 8. in 9. razredov ter učitelje. Zanimalo nas je njihovo mnenje o pogojih na šoli kot tudi njihove navade glede varčevanja z energijo. Izsledki kažejo na dokaj nizko osveščenost za racionalno rabo energije. Zbrane podatke smo podrobno analizirali, določili energijska števila šole in poiskali možnosti zmanjšanja energije. Z racionalno rabo energije, ozaveščenostjo uporabnikov in finančnimi vlaganji je mogoče zmanjšati porabo energije za približno 30 %. Predlagamo zamenjavo preostalih starih oken in vgradnjo avtomatske regulacije ogrevanja. Radiatorje bi bilo potrebno zamenjati in opremiti s termostatskimi glavami, svetilne elemente pa bi bilo potrebno zamenjati z varčnejšimi. Za vse zgradbe, posebno pa še za ekošolo, je učinkovita in smotrna raba energije pomembna. Potrudimo se za bolj zeleno prihodnost.