Magnetne lastnosti komercialnih jekel

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika
ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Alen Setinšek, Klemen Gostečnik, Filip Pratnekar
Matjaž Žerak, Janko Čekon
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.

V naši raziskovalni nalogi smo raziskali osnovne magnetne lastnosti želez, ki jih lahko nabavimo na tržišču. Zanimalo nas je kako, so konstrukcijski železni materiali, ki v osnovi niso namenjeni za izdelavo magnetnih naprav, primerni za izdelavo masivnih magnetnih jarmov za enosmerna magnetna polja. Raziskovalno nalogo smo začeli z nabavo različni želez v trgovini Štore Steel. Zaradi homogenosti magnetnega polja smo vzorce oblikovali v toroidno obliko. Okoli vsakega vzorca smo navili merilno tuljavo in po indukcijski metodi izmerili gostoto magnetnega pretoka in magnetno poljsko jakost pri frekvenci 50 Hz. Preizkusili smo vpliv preseka vzorcev in vpliv žarjenja železa na magnetne lastnosti. Določili smo dva kriterija za primerjavo magnetnih lastnosti železnih vzorcev: gostoto zasičenja in maksimalno permeabilnost materiala. Postavili smo dve hipotezi: - med tržno dostopnimi vrstami jekla najdemo takšne, ki so primerni za izdelavo enosmernih magnetnih jarmov; - indukcijska merilna metoda z izmeničnim magnetilnim tokom in izmeničnim magnetnim poljem je ustrezna za merjenje magnetnih lastnosti masivnih vzorcev. Ugotovili smo, da imajo tržno dostopne vrste jekla slabše magnetne lastnosti od jekel, ki so namenjena izdelavi magnetnih jarmov električnih strojev. Žarjenje magnetnih lastnosti našega vzorca ni spremenilo. Presek vzorca je vplival na rezultate meritve zaradi vrtinčnih tokov, kar kaže na neustreznost uporabljene merilne metode v primeru različnih dimenzij vzorcev.