Avtokamp s prihodnostjo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija in turizem
ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Maja Črep, Urša Mravljak, Sonja Klančnik
Zdenka Jan, Marko Gams

Avtokamp Jezero leži neposredno ob Velenjskem jezeru in ponuja čudovito priložnost za oddih, šport in številne izlete v okolico … Pa je to res vse kar lahko ponudi? V naši raziskovalni nalogi smo raziskale začetke delovanja kampa, potek njegove promocije, trenutno zasedenost, načrte za prihodnost, uspešnost poslovanja, predstavile pa smo tudi vse dejavnosti, ki se odvijajo v sklopu avtokampa Jezero. V nalogi smo predstavile različne možnosti trženja, s čimer bi dosegli večjo obiskanost in prepoznavnost kampa, ne le v Sloveniji temveč tudi v Evropi. Med prebivalce Velenja smo razdelile anketni vprašalnik, na spletnih straneh pa smo odprle diskusije in ugotovile, da je avtokamp Jezero zelo malo poznan in da so njegovi potenciali premalo izkoriščeni. Opravile smo tudi razgovore z določenimi poznavalci obravnavane tematike. Za to temo smo se odločile, ker menimo, da je izkoriščenost kampa glede na njegove nastanitvene zmožnosti in naravne danosti premajhna, obenem pa si želimo, da bi v prihodnosti avtokamp Jezero nudil več možnosti zaposlitve in rekreacije, to pa bi bistveno pripomoglo k večjemu razvoju Velenja, kot enega zanimivejših mest na področju kampiranja.

Raziskovalna naloga:
Avtokamp s prihodnostjo
PrenosOgled