Tudi mi želimo biti turisti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija in turizem
ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Teja Žnider, Tjaša Kolenc, Špela Ačko
Marko Gams, Zdenka Jan
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Ne vidiš vsega, če ne vidiš tudi, kar vidijo slepi; Ne vidiš vsega, če ne slišiš tudi, kar slišijo gluhi; Ne dosežeš vsega, če se ne povzpneš tako visoko kot paraplegiki… V raziskovalni nalogi z naslovom »Tudi mi želimo biti turisti« smo proučile, kakšne možnosti potovanja imajo slepi, gluhi, paraplegiki in druge osebe s posebnimi potrebami in s kakšnimi omejitvami se pri tem srečujejo. V nalogi se ukvarjamo zlasti s problematiko organizacije izletov ter posebnostmi turističnega vodenja in animacije za invalidne osebe, pa tudi z ustreznostjo turistične infrastrukture za ta segment turistov. Do odločitve o temi naloge smo prišle zlasti iz dveh razlogov. Prvi je, da rade potujemo, spoznavamo nove kraje in prijatelje ter se ob tem zabavamo, pri tem pa smo se vprašale, ali imajo osebe s posebnimi potrebami iste možnosti turističnih doživetij kot mi. Drugi razlog za obravnavo te teme je, da nismo nikoli zasledile, da bi se v Velenju ali Sloveniji kakšna turistična agencija ukvarjala izključno z organiziranjem prilagojenih programov potovanj za ljudi s posebnimi potrebami - poleg tega pa nas je zanimalo tudi, v kolikšni meri je turistična infrastruktura v Velenju prilagojena tem osebam. Menimo tudi, da bi manjša specializirana turistična agencija, namenjena osebam s posebnimi potrebami tem ljudem olajšala spoznavanje sveta, hkrati pa bi zapolnila vrzel na tržišču, saj bi poslovala za majhen, a ne nepomemben del turistov. Takšna agencija pa bi morala zaposlovati ljudi, zlasti turistične vodnike in animatorje z ustreznimi strokovnimi znanji in sposobnostmi. Pri izdelavi naloge smo poleg uporabe literature pregledale ponudbo pomembnejših turističnih agencij v Sloveniji, spletne strani in forume s problematiko izletov invalidnih oseb, opravile razgovore in zbirale odgovore s pomočjo anketnih vprašalnikov. Javnosti želimo približati zlasti problematiko izvedbe izletov in potovanj ter možnosti, ki jih ponujajo turistične agencije, strokovnjaki in infrastruktura za lažje premagovanje ovir pred in na poti. Kaj si želi vsak izmed nas? Seveda, da bi bil uspešen, zdrav, bogat, prepoznaven, ugleden in najboljši! Pa smo res lahko vse to?

Raziskovalna naloga:
Tudi mi želimo biti turisti
PrenosOgled