Otroci otrok

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Nataša Makovšek, Sandra Antolović
Karmen Petek Zakošek

Večkrat slišimo, da je mladost norost, čez jarek skače, kjer je most. To je zlato obdobje življenja, v katerem ni ne skrbi in ne težav. A žal ni vselej tako. Življenje sestavljajo prelomni dogodki, kamor sodi tudi rojstvo otroka. Za mnoge ženske je to enkraten, neponovljiv dogodek, žal pa za nekatere matere tudi življenjska preizkušnja. V raziskovalni nalogi Otroci otrok sva analizirali že obstoječe podatke o rodnosti mladoletnic, anketirali noseče mladoletnice v štirih večjih slovenskih regijah in mladoletnike, pri katerih sva se osredotočili na čustva ob novici "očka boš postal". Rezultate sva primerjali s podatki odrasle populacije v rodnem obdobju in starostniki. Slovensko prebivalstvo je staro prebivalstvo, rodnost se niža, ljudje se zavestno odločajo o tem kdaj in koliko otrok bodo imeli. Število nosečnosti pri mladoletnicah pada, medtem, ko se starost žensk, ki se odločajo za prvega otroka povečuje. Preseneča podatek, da bi bila tretjina mladoletnikov vesela, če bi se v najstniškem obdobju soočali z očetovstvom, pri starostnikih pa opažamo veliko mero obsojanja. Zakonodaja, ki ureja materinstvo, se sama po sebi zdi zadovoljiva. Vendar nikjer konkretno ne ureja materinstva v času šolanja, ne obravnava specifične problematike nosečnic s statusom dijaka ali študenta. Zakonodaja, ki bi urejala ta področja bi bila nujno potrebna saj se podaljšuje doba izobraževanja in to v starost, v kateri ženska razmišlja o ustvarjanju lastne družine. Analiza družbenega ozadja mladoletniške rodnosti se kaže kot nedokončana zgodba, ki z vsakim novim spoznanjem razkriva nova dejstva, ki bi jih še kazalo preučiti.

Raziskovalna naloga:
Otroci otrok
PrenosOgled