Povezava Šolskega centra Velenje z bližnjim gospodarstvom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Tanja Hudobreznik
Bernarda Lenko

Čas tržnega razmišljanja me je spodbudil k raziskovanju vpliva gospodarstva na Šolski center Velenje in obratno. Dejstvo, da je ob soustanovitvi prvih srednješolskih programov v Velenju, to je Industrijske rudarske šole, že na začetku sodelovalo tudi gospodarstvo, natančneje Premogovnik Velenje, kaže na močno povezanost šole z gospodarstvom. Kar je posebnost, saj šole večinoma v celoti nastajajo pod okriljem Ministrstva za šolstvo. V svoji raziskovalni nalogi želim poudariti neprecenljivo vrednost opravljanja praktičnega pouka v podjetjih. Menim, da ni boljšega kot to, da dijak v podjetniškem okolju že v času šolanja spozna, kakšne so možnosti za delo in potencialno zaposlitev. Pri tem so koristi obojestranske. Razvijajoče podjetje ima večje konkurenčne možnosti z ustrezno intelektualno silo, ki jo dajejo šolski sistemi. Šolamo pa se predvsem za to, da bi se lahko zaposlili, zato moramo skozi izobraževalno pot pridobiti aktualna znanja, ki se bodo dala kvalitetno unovčiti. Predlagam, da se povezanost med šolo in gospodarstvom načrtno spremlja, ter da se poiščejo učinkovite skupne rešitve. Tako sem v nalogi skušala opozoriti na izkoriščene in neizkoriščene povezave med šolstvom in gospodarstvom. Z anketo in intervjuji sem pridobila mnenja gospodarstvenikov, ravnateljev šol in dijakov.