Pomen razvijanja kritičnega mišljenja pri pouku

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Martin Krauser
Darinka Vrabič
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Cilj naloge je raziskati, kaj zajema pojem kritično mišljenje, kakšen je pomen lastnosti kritičnega mišljenja za državljana v demokratični državi ter kakšna je kvaliteta razvijanja kritičnega mišljenja pri pouku v slovenskih srednjih šolah. Teoretičen del naloge vsebuje opredelitve pojma kritično mišljenje, empiričen pa anketo dijakov in profesorjev Šolskega centra Velenje o kakovosti poučevanja kritičnega mišljenja pri pouku.