Vpliv zakona o pospeševanju turizma na turizem v občini Slovenj Gradec

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


Visoka šola za turizem Portorož
Emil Juvan
Lijana Martinc

Raziskovalna naloga je bila delno izpeljana s pomočjo ZPT-ja. V iskanju njegove identitete v občini Slovenj Gradec, identitete, ki se dotika članov o organiziranosti pospeševanja turizma. Izvedena je bila s pomočjo terenskega dela in zgodovinske metode, ki sta glede na naravo raziskave edini dopustni in mogočni. Naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del, ki ga imenujem raziskovalni del, vsebuje pravkar omenjene elemente, drugi del pa je turistični vodnik po občini Slovenj Gradec in njeni okolici. Vsebuje vse informacije, ki bi turistu pri njegovem samostojnem raziskovanju lepot in čarov Slovenj Gradca utegnile koristiti. Dodano je slikovno gradivo, ki je prav tako avtorsko delo. Informacije so podane kratko in jedrnato, posamezne lokacije, ki so težko dostopne, vsebujejo opis dostopa, nekatere pa telefonske številke, tam,kjer je to mogoče. Priložena sta tudi zemljevid mesta in zemljevid občine.