Življenje z multiplo sklerozo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


Visoka šola za zdravstvo Ljubljana
Špela Razgoršek
Kata Laštro Talajić

Multipla skleroza je degenerativno avtoimunsko nevrološko obolenje,ki okvari posebne strukture žičnih celic. Mielin je ta posebna struktura, ki ovija živce celic in omogoča zelo hiter prenos informacij, ki so potrebne za vsakdanje funkcioniranje telesa. To obolenje bolnika zelo prizadene tako fizično kot tudi psihično. Vzroka za nastanek ne poznamo, obstaja le vrsta nekih hipotez in tudi zdravila ni, ki bi ga pozdravilo. Za obolenje obstaja le možnost simptomatskega zdravljenja, obnovitvena rehabilitacija za vzdrževanje in obnavljanje fizične moči ter medsebojna pomoč in posvetovanje pri premagovanju vsakdanjih bremen. Ocenjujejo, da je v Sloveniji približno 2500 obolelih in od tega 2/3 žensk. 1400 je članov Združenja multiple skleroze Slovenije. To združenje nudi svojim članom mnoge ugodnosti pri obnovitveni rehabilitaciji, pri izobraževanju obolelih o svojem obolenju, omogoča udeležbo pri programu ohranjanja zdravja daje prepotrebno psihosocialno pomoč. Ker je to obolenje tako specifično, sem se odločila za izdelav o raziskovalne naloge o multiplo sklerozi. Predvsem me je zanimalo, če je res pogostejše pri ženskah, če tako individualni znaki otežujejo postavitev diagnoze in če je mogoče dednost tisti dejavnik, ki predstavlja večjo možnost obolevnosti. Sestavila sem vprašalnik in poiskala bolnike, ki so jih bili pripravljeni izpolniti. Iz vprašalnika sem zbrala nekaj statističnih podatkov in jih uredila ter predstavila v svoji nalogi. Rada pa bi še poudarila, da oboleli z multiplo sklerozo niso nič drugačni od nas. Potrebujejo le malce več razumevanja in se nekoliko drugače odzivajo na vsakodnevne izzive okolja. To obolenje bi rada predstavila čim večji množici ljudi in mogoče s tem dosegal malo več razumevanja in posvetitve, ki jo oboleli potrebujejo.