Petje pri mrliču v Šaleški dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Antona Aškerca
Sašo Dvoršak, Aleš Kaiser, Vesna Petrovič, Mojca Vah
Jelka Repenšek

Našo skupino mladih raziskovalcev smo sestavljali štirje učenci in naša mentorica Jelka Repenšek. Zadali smo si težko nalogo, da bomo v okolici Velenja raziskovali še živeče ljudske običaje. Tokratna tema naloge je bila: Običaji in petje pri mrliču. Naslednje dni smo prebirali knjige in literaturo, ki nam jo je posredovala mentorica. Povzetek smo prepisali na liste in bili smo že poučeni o tej temi. Začeli smo se po telefonu dogovarjati za razgovor s starejšimi ljudmi iz hribovskih vasi. Na teren smo hodili popoldan in ob sobotah dopoldan. Zapisovali smo si podatke o običajih in besedila pesmi, melodije pa posneli na kaseto. Po končanem obisku smo naše sogovornike še fotografirali. Ko smo z obiski po starih domačijah končali, smo vse pesmi najprej lepo prepisali na liste, nato pa jih je Aleš Kaiser s pomočjo računalnika in tiskalnika še natiskal. Pri melodiji smo imeli nekaj težav, tako da je to delo prevzela mentorica. Zbrali smo 80 ljudskih pesmi. Primerjali smo zbrane pesmi s tistimi iz literature, v anketi smo zbrali naše vtise ob raziskovanju, risali smo geografske karte, uredili pa smo tudi kazala. Pesmi v literaturi smo analizirali in jih primerjali s tistimi, ki so že objavljene. Ugotovili smo, da imamo v Šaleški dolini precej izvirnih pesmi. Želimo jih posredovati širšemu občinstvu, zato bomo izdali knjigo s pesmarico in posneli TV oddajo.