V Slatinah 'no kajžico 'mam

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Tea Rehar, Andreja Černevšek, Andreja Kolšek, Barbara Brdnik, Polona Goršek, Barbara Verzelak, Veronika Jug, Vesna Remenih, Damjana Glojek, Mateja Drev
Lija Modrijan

Naloga je bila zasnovana na podlagi literature, ki nam je bila na voljo, ter s pomočjo pisnih dokumentov in ustnega izročila. V prvem delu raziskovanja smo spoznavali slovensko kmečko arhitekturo. Najbolj nas je zanimala arhitektura alpskega tipa, saj je hiša, ki smo jo opisali, zgrajena v tem stilu. Ob raziskovanju osnovnih arhitekturnih značilnosti smo spoznavali tudi funkcionalnost posameznih prostorov, način življenja v preteklosti in občudovali iznajdljivost gradbenikov. Hiše, ki je bila cilja našega raziskovanja, je po naših sodbah stara vsaj 150 let. Z nekaterimi drobnimi značilnostmi jo lahko imenujemo tudi osrednjeslovenska hiša. Stene nimajo prave navpičnosti. Osrednji del hiše je zazidan. Tam sta veža in črna kuhinja. Na levi strani je hiša lesena. V tem delu sta "hiša" in kamrica. Desni del hiše obsega klet in shrambo in je prav tako lesen. Natančno smo piskali vse prostore pa tudi predmete, ki so ohranjeni v hiši. Največ pozornosti smo namenili črni kuhinji, ker je hiš, ki še imajo take kuhinje, v naši okolici le malo. Drugi del našega raziskovanja je bil namenjen ljudski umetnosti in starim predmetom. Ugotovili smo, da je kljub revščini slovenski mali kmet (pri nas so mu rekli tudi kočlar) hrepenel za lepoto, pa čeprav v najpreprostejših oblikah. Naslednje poglavje smo namenili ljudem, ki so živeli v hiši. Zbrali smo pisne dokumente, ki segajo v leto 1913, hiša pa je bila naseljena vsaj še 50 let prej. Ob raziskovalni nalogi smo spoznali nekaj teoretičnih osnov kmečke arhitekture ter ljudska umetnosti na Slovenskem. Največja vrednost te raziskave pa je bila naša navezanost na hišico. K njej smo prihajali kot bi bila iz pravljice. Vsak predmet, mala okna, lončena posoda, črna kuhinja, opečnata tla, lesen žleb, leseni klini – vse to je za nas izžarevalo nekaj skrivnostnega in lepega.