Lubadarji lahko uničijo gozdove

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Šalek
Nataša Sirc
Marija Brezočnik

Lubadarji so hroščki veliki le nekaj mm. Celotno življenje – življenjski procesi – se odvijajo v ličju in kambiju smreke. Na njihov razvoj vpliva dež, vlaga, toplota, posebnosti leta, kvaliteta hrane in količina gradiva za zaleganje. Njihova vloga je opredeljena s položajem, ki ga imajo v prehranjevalni verigi. V gozdu le pospešujejo izločanje oslabelih dreves, zato so lubadarji vse do te stopnje sekundarni škodljivci. Ob primanjkovanju gradiva za zaleganje in ugodnih klimatskih razmerah pa se uveljavijo kot primarni škodljivci, ki uničujejo velike zdrave – sestoje. Lubadarji so se številčnejše pojavili zaradi suše v dveh preteklih in vročih poletjih (1992 in 1993). Sedanji uslužbenci GO Lovrenc na Pohorju ne pomnijo tako velikega števila. V tako ugodni sezoni za lubadarja gozdna higiena ni preprečila populacije lubadarja, zato so morali pristopiti z zatiralnimi ukrepi. Z zanemarjenjem gozda si lahko povzročimo nepopravljivo škodo. Nespametno ravnanje z gozdom nas lahko pripelje do propada vsega živega na zemlji. S padcem zadnjega drevesa bo padlo tudi človeštvo.