Krmilnik koračnih motorjev za vodenje ravninskega robota

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Iztok Osredkar, Miha Brecl, Mirsad Halilović, Adil Demiri
Srečko Podveržen

Za izdelavo krmilnika koračnih motorjev smo najprej morali spoznati princip delovanja in možne načine krmiljenja teh motorjev. Poleg literature, ki smo jo dobili v šolski knjižnici smo prosili za dodatno literaturo tudi nekatere profesorje. Najprej smo se seznanili z možnimi načini krmiljenja koračnih motorjev. Začeli smo z izdelavo krmilnika, ki pa se je kasneje izkazal za zastarelega. Izvedba z diskretnimi elementi zmanjša zanesljivost in preglednost vezja, zato je večja možnost, da pride do napake. Mentor nam je nato predlagal izdelavo krmilnika z namenskimi integriranimi vezji, ki vsebujejo celotno logiko za krmiljenje koračnih motorjev. Najprej smo izdelali poizkusni modul, s katerim smo na praktičen način spoznali delovanje in sposobnosti namenskih verzij. Modul smo poizkusili krmiliti z D/A kartico. Ugotovili smo, da je krmiljenje z osebnim računalnikom izvedljivo. Dodali smo digitalna števca za štetje korakov obeh motorjev, LED diode za kontrolo krmilnih signalov in stabiliziran usmernik z možnostjo nastavitve napetosti. Krmilnik smo preko bufferjev povezali z paralelnim izhodom, ki ga vsebuje vsak IBM kompatibilen računalnik.