Projektiranje električnih vezij z računalnikom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Janez Pustatičnik, Iztok Pustatičnik
Peter Pustatičnik

V nalogi je dokaj konkretno prikazana uporaba računalniškega znanja na področju elektrotehnike. Na podlagi ameriške literature sva obdelala OrCAD/SDT in OrCAD/PCB programe, katerih delovanje je podrobno opisano v raziskovalni nalogi. Navodila vsebujejo veliko primerov uporabe, kar uporabniku omogoča lažje razumevanje. Knjižnice, ki jih vsebuje osnovna verzija programskega paketa OrCAD, ne pokrivajo področja energetike, zato sva sama izdelala dve knjižici s simboli za uporabo v energetiki. OrCAD (Orthogonal Computer Aided Design – ortogonalno računalniško podprto konstruiranje) je popolen CAD sistem. Je preprost, uporabnik ne potrebuje predhodnega znanja računalništva. Pričujoča naloga vsebuje številne elemente uporabne vrednosti, saj ima dovolj nazorno prikazano: 1. Možnosti uporabe programskega paketa OrCAD. 2. Navodila, kako ga uporabljamo. 3. Razširitev uporabe na področje energetike (knjižnici, ki vsebujeta preko 250 elektrotehničnih grafičnih simbolov, ki se najpogosteje uporabljajo v omenjeni panogi).