Geometrija evolventnega ozobja valjastih zobnikov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Srednja strojna šola
Rok Grudnik
Karel Juhart, Igor Razbornik

Raziskovalna naloga računalniško obravnava področje osnov valjastega ozobja. Z računalniško grafiko obdela: - nastanek evolventnega ozobja, - korekcijo ozobja, - izris ter geometrijski preračun valjaste zobniške dvojice z ravnimi zobmi, - z animacijo: (nastanka evolvente, zoba, korekcije ozobja ter ubiranja poljubne valjaste zobniške dvojice (ničelne, V nič, V plus in V minus zobniške dvojice)), - daje možnost povečave detajla na mestu dvojenja med animacijo dvojenja in hkraten prikaz geometrije zob v vpijemu, - nazorno prikaže vpliv medosne razdalje zobnikov na: profilni in krožni razstop, kot ubirnice, stopnjo prekritja, enojnost in dvojnost ubiranja …