Med ljudmi in rastlinami v Robanovem kotu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Petra Kranjc
Barbara Roban

Robanov kot je v celoti (1580 ha) z zakonom zavarovan od leta 1949, z odlokom občine Mozirje iz leta 1987 kot krajinski park. Pod skalnimi stenami Moličke planine, Poljskih devic in Križevnika v nadmorski višini 750 – 1200 m je 91,5 ha velik zavarovan alpski bukov gozd (Anemone – Fagetum). V dolini je zanimiv tip smrekovega gozda na Moreni – Carici (Albae – Piceetum), s prehodi v visokogorski svet. Narava teh krajev je močno vplivala na življenje njenih prebivalcev. Izklesala je enoten tip gorjancev, ki mu trd in neizprosen svet ni le odmerjal debeline kruha, ampak mu je oblikoval tudi mišljenje in duševnost. Tu ni bilo prostora za krhke in pomehkužene. Ostali in preživeli so le najbolj trmasti in uporni. Kljub temu pa tod žive ljudje širokega nasmeha in mehkega srca, ki znajo živeti molče, zagrizeni v svoja vsakodnevna opravila in umirati stoje, trmasto pokončno kakor viharniki. Ljudje in rastline, tvorijo v gorskem svetu nerazdružljivo celoto. Rastlina kmetu pomeni naravno dobrino, ki ga spremlja od zibeli do groba.