Oskrba s pitno vodo na Paškem Kozjaku

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Zalika Tisnikar, Veronika Kovač, Manja Šalamon, Nataša Drev

Preskrba z vodo je eden največjih problemov celotnega našega planeta. Tudi v naši državi se srečujemo s pomanjkanjem pitne vode, posebno v sušnih obdobjih, kakršno je bilo poletje 1992. Kot geografska skupina smo se mladi raziskovalci raziskovalnega tabora Paški Kozjak 1992 odločili, da raziščemo probleme z oskrbo pitne vode in popišemo čim več vodnih virov na območju Paškega Kozjaka. Na osnovi zbiranja podatkov na terenu in študija ustrezne literature smo ugotovili: - oskrba z vodo na Paškem Kozjaku dela velike probleme; - poraba pitne vode se povečuje zaradi priseljencev iz mest na podeželja (nova gradnja); - velika možnost je onesnaževanja vodnih virov zaradi gnojenja travnikov in pašnikov. Prebivalcem Paškega Kozjaka primanjkuje pitne vode v zimskem in poletnem času v sušnih obdobjih.