Socialno-geografski in agrarno-ekonomski položaj kmetijstva v občini Mozirje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Aleksander Aristovnik
Mira Sajko

Naloga je vsebinsko razdeljena na dva dela, ki usklajeno obravnavata socialno-geografske in agrarno-ekonomske značilnosti ZE Mozirje in hkrati tudi občine Mozirje. V prvem delu so prikazane naravne in družbene značilnosti občine, medtem ko drugi del obravnava razvoj kmetijstva in kmetijskih zemljišč skozi pomen kmetijske predelave za preživljanje (razmerje med tržno in samooskrbno predelavo, socialno-ekonomska struktura …), proizvodno usmerjenost s stopnjo specializacije, del. Potenciale in zemljiško-strukturne potenciale. Sorptivna sposobnost elektrofilterskega pepela En pepel kot stranski produkt izgorevanja premoga povzroča mnogo težav. Ena izmed njih je zapraševanje okolice, katere rešitev je ozelenitev odlagališč pepela. A le dobro poznavanje lastnosti pepela nas lahko pripelje do želenih in koristnih rezultatov. Namen moje raziskovalne je bil ugotoviti sorptivno sposobnost EF pepela, ki je pomembna lastnost pri proučevanju substrata.