Dušik in ogljik v tleh na področju občine Velenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Nataša Hočevar, Tina Steinbacher
Marta Svetina, Mojca Bole

Najino raziskovalno delo je potekalo v okviru projekta Ugotavljanje onesnaženosti tal na področju Občine Velenje, ki je bil opravljen v letih 1992/1993 na ERICo Velenje in Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. V okviru tega raziskovalnega projekta je bilo vključenih 26 vzorčevalnih mest na odvzem vzorcev tal. Izbrana vzorčevalna mesta so bila na dveh različnih tipih okolja: v gozdu in na travniku. S to raziskavo je Občina Velenje dobila vrsto osnovnih podatkov za ugotavljanje stopnje onesnaženosti okolja v Šaleški dolini. V raziskovalni nalogi sva se spoznali s pedologijo, ki je ena od osnovnih naravoslovnih ved. Poleg tega sva prvič samostojno delali v laboratoriju kemične analize. Namen najine raziskovalne naloge je ugotoviti s pomočjo osnovnih pedoloških parametrov stanja tal v Občini Velenje. Zaradi izredno velikega števila vzorcev (125) sva se skupaj z mentoricama odločili za osnovne parametre, s pomočjo katerih lahko dobimo dokaj dobro sliko tal. Tako sva v laboratoriju sami določali: reakcijo tal (kislost tal), organsko snov (humus), dušik in ogljik. Meniva, da sva s to raziskovalno nalogo pridobili mnogo koristnega znanja, poleg tega pa naju veseli, da sva s svojim delom prispevali k pridobitvi koristnih podatkov.