Fitotoksični testi s krešo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Tina Ahtik, Sanja Mandič
Jelka Flis

V Velenju je vedno več ekoloških problemov. Eden izmed njih je tudi deponija elektrofiltrska pepela. Da bi preprečili odnašanje pepela, je deponija deloma že prekrita z zemljo in zatravljena. Zanimalo naju je, ali je možno nadomestiti zemljo z goščo iz komunalne centralne čistilne naprave Šaleške doline in tako ustvariti primerne pogoje za rast. To sva skušali ugotoviti s pomočjo dveh testov (Test za ugotavljanje fitotoksičnosti in hranilne vrednosti substratov, Rastni poskus na substratih). Kot tesno rastlino sva uporabili krešo, ker hitro kali in je indikatorska rastlina. Ugotovili sva, da ta dva testa sicer nista primerljiva, kljub temu pa sva dobili dovolj podatkov, da sva prišli do zanimivih zaključkov.