Vpliv inovacij na splošni razvoj družbe

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Maja Supić
Ljubo Supić

Naloga govori o vplivu inovacij na splošni razvoj družbe. V uvodnem delu sem opredelila področje raziskav, določila cilj, namen, metodo in tehniko raziskave. Govorila sem tudi o nekaterih problemih iz področja inovacijske dejavnosti. V drugem delu sem opredelila posamezne pojme iz področja inovacijske dejavnosti. Postavila sem tudi hipotezo, s katero trdim, da imajo inovacije vpliv na splošni razvoj družbe in so širši izvor za vse vrste razvoja in raziskav. Podatke za raziskovalne del sem dobila v nekaterih podjetjih iz Velenja. Zbrane podatke sem na osnovi vprašalnika in ustne razlage uredila in grupirala v tabele. Nato sem jih analizirala tako, da sem jih primerjala med seboj in drugimi podatki, ki sem jih imela na razpolago. Na osnovi analize sem sklepala in iskala odgovore, ki bi mi potrdili ali zavrnili postavljeno hipotezo. Sledi zaključek in v njem potrjena hipoteza, da imajo inovacije vpliv na splošni razvoj družbe.