Okvare sluha v do Rudnik Lignita Velenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Maja Fošner
Karel Čretnik, Franc Bahčič

Naloga obdeluje probleme, ki izhajajo iz prisotnosti hrupa v delovnem okolju Rudnika lignita Velenje, s posebnim poudarkom na stanju okvar slušnih organov, kot tudi drugih posledic takšnega okolja. V ta namen je podana analiza okvar kot rezultat zdravstvenih pregledov delavcev. Ugotovljena so tista delovna mesta, ki so glede hrupa najbolj ogrožena. Izvedena je tudi anketa delavcev, ki opravljajo dela z največjo prisotnostjo hrupa. Anketa vsebuje vprašanja oziroma elemente, ki so potrebni za oceno stanja in izdelavo zaključkov. Glede na to, da je predmetna naloga ena izmed prvih takšnih nalog s področja delovnega okolja v rudarstvu, kjer je hrup eden od najbolj obremenjujočih faktorjev za delavčevo zdravje, je bil cilj dosežen. Podane so tudi smernice za zmanjšanje tega "onesnaževanja", kar pa lahko dosežemo le z velikim angažiranjem vseh akterjev, ki sodelujejo pri rudarjenju.