Zakaj se vikamo, tikamo in pozdravljamo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Polona Vincek, Klavdija Ramšak
Zlata Zevnik

Angleži in Američani (ter drugi angleško govoreči ljudje) nimajo problemov z "vi" ali "ti". Pri njih je vse "you" pa konec. Pri nas je kot v skoraj vseh jezikih na svetu "vi" nekaj drugega kot "ti". Ker smo blizu Nemcev, ki so iz zadev pokornosti in spoštovanja razvili cel življenjski nazor, smo prav pred kratkim imeli poleg "ti" in "vi" še "oni". Odločili sva se, da raziščeva kaj o tem mislijo ljudje sami in kaj pravi bonton. Poleg tega sva posegli na področje pozdravljanja, saj meniva, da le to predstavlja osnovo za pogovor, ko nekoga vikaš, tikaš oziroma onikaš.