Prve izkušnje s spolnostjo in zlorabo drog med mladostniki v Velenju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Maja Založnik, Darja Regvat
Alenka Čas.

Po računalniški obdelavi podatkov sva poiskali koliko se predpostavke ujemajo z računalniško dobljenimi rezultati. Postavljene hipoteze imajo predvsem opozorilen značaj. Staršem, ostalim vzgojiteljem ter sopotnikom mladostnikov na njihovi poti odraščanja bi radi usmerili pozornost na najkočljivejše dejavnike ter pojave v mladostnikovem življenju. Za te večina niti ne ve, da s toliko presodni, jih pozablja, namesto le teh pa v ospredju postavljajo nekatere druge, manj pomembne. S tem po nepotrebnem povzročajo nesoglasja in nerazumevanje med njimi … Najin še drugi cilj pa je s številkami dokazati kritičnost trenutne situacije, za katero vsi vemo, da je problematična, ne vemo pa kakšne so njene razsežnosti. Predstavili bova tudi nekaj teoretičnih znanj s tega področja, predvsem tista, ki so nama pomagala oblikovati in potrditi hipoteze. Ali bo raziskava prišla v roke tistemu, ki mu je namenjena, je odvisno, od tega, če jo boste ravno Vi želeli prebrati.