Nietzsche še vedno aktualen

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Petra Povalej
Darinka Vrabič

S to nalogo sem želela spoznati in predstaviti Nietzschejevo filozofijo – predvsem njegovo idejo o nadčloveku. Osnova na kateri sem gradila nalogo, je njegovo delo. Tako je govoril Zaratustra, saj je v tem delu najbolje predstavljen nadčlovek. Ker so Nietzscheja obsojali za ideologa nacizma, me je to spodbudilo, da sem podrobneje obdelala njegovo filozofijo. S tem sem prišla do zaključka, da Nietzsche nikakor ne more biti ideolog nacizma, saj ne poveličuje nemške rase, lahko bi celo rekli, da včasih Nemce skoraj zaničuje. Nacistični ideologi, ki so ga zlorabili, so pozabljali na to, da je bil Nietzsche nasprotnik rasizma, imperializma in podobnih smeri. Nietzsche poveličuje samo posameznike, ki so bolj uspešni in sposobnejši kot drugi. Tako je nadčlovek človek, ki izstopa iz množice povprečnih ljudi s svojo nadarjenostjo in to lahko izkorišča na račun slabih in strahopetnih. Kakor že Platon, tudi Nietzsche pravi, da bi v državi morali vladati najmočnejši, najmodrejši – to so za Nietzscheja nadljudje. Pri tem pa se pojavi tudi etično vprašanje, saj Nietzsche daje s tem posameznikom pravico, da dosežejo svoj cilj ne glede na sredstva. Tako bi lahko rekli, da je Nietzschejev nadčlovek etično nekako sporen. Mislim pa, da ima Nietzsche prav v tem, da ljudje, ki so uspešni, morajo imeti možnosti, da svoje cilje dosežejo. Na tem temelji tudi ves napredek človeške družbe. Seveda pa je vprašanje na kakšen način se ti cilji dosežejo. Ali je res nujno, da gre človek preko vsega za dosego svojega cilja?