Cerkvena umetnost v Šaleški dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Natalija Cesar, Nina Šalej
Marjana Gmajner Korošec, Rok Poles

Namen naloge je sistematska obdelava cerkva v naši dolini, saj se vse premalo zavedamo njihovih vrednosti. Od zadnjega popisa Jožeta Curka v III. zvezku topografije je minilo že 26. let, družbene zamere pa jim v tem času niso prizanašale. Porušena je bila farna cerkev Sv. Mihaela v Družmirju, od dveh že porušenih (Sv. Vid iz Zavodnja in Sv. Jurij iz Škal) pa so se izgubili mnogi podatki. Notranja oprema in oprava sta se brez vrednosti prestavljali iz ene cerkve v drugo, medtem pa se je velik del izgubil, pokradel in uničil. Naš namen je bil urediti to zmešnjavo. Večkrat smo naleteli na nasprotujoče podatke in določena vprašanja še vedno niso zadovoljivo pojasnjena. Le ta puščamo polemično odprta do prihodnjega leta, ko bomo nalogo nadaljevali. Besedilo naj bi bilo v končni fazi dvoplastno. Prvi najobsežnejši del bo nova topografija, pisana strokovno, z dokumentiranimi fotografijami in načrti. Drugi del bo zgoščen povzetek strokovnega dela pisan v poljubnem jeziku in bi z najbolj ilustrativnimi fotografijami lahko služil kot vodnik ob obisku cerkva.