Družabno in društveno življenje med obema vojnama v Vinski Gori

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Nataša Božič, Daliborka Bungič
Damijan Kljajič

Namen najine naloge je seznaniti se z vsakdanjim življenjem in pomembnejšimi dogodki med prvo in drugo svetovno vojno. Bili sva kar prijetno presenečeni nad obsegom pisnih virov, predvsem šolske in cerkvene kronike, ki so nama bili v veliko pomoč. Poskusili sva tudi s poizvedovanjem pri starejših krajanih, le ti pa so svoje odgovore omejili bolj na dogodke, ki so označevali predvsem njihovo osebno življenje. Pomembna ugotovitev je bolj zanimivo oziroma razgibano življenje. Ta čas zaznamujejo razne igre in ustanavljanje društev, z namenom, da bi povezali ljudi v bolj homogeno celoto.