Zgodovina župnije Šoštanj

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Majda Golob, Lea Štancar
Vinko Čonč

Pred skoraj 2000 leti so v nekem odročnem zakotju rimskega cesarstva na križu usmrtili Janeza iz Nazareta. V 3. stoletju so nastale že prve cerkvene skupnosti na naših tleh: v Celju, Ljubljani, Ptuju … Kmalu po preseljevanju narodov, ko smo se Slovenci ustalili na naših tleh, smo postali kristjani. V 11. stol. Nastanejo prve župnije, med njimi župnija Škale. Iz nje je pred letom 1261 nastal vikariat v Šoštanju. Zgodovinski viri nam poročajo o cvetočem življenju v župniji. Duhovniki so ustanavljali verske družbe in bratovščine, ki so med verniki utrjevale vernost in dobrodelnost. Verska opravila, procesije in razna praznovanja, so znamenje veselja in upanja naših prednikov. Iz tega so zrasli biseri naše umetnosti: lepe cerkve, bogato ljudsko izročilo in trdna vernost. Dragocen dokument naše zgodovine so cerkve, ki so danes priča vere, pa tudi kulture in moči našega naroda, kljub hudim časom.