Aids

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Matija Lah, Želko Mastnak
Selma Pirtovšek, Janez Pirtovšek

V raziskovalni nalogi predstavljava bolezen AIDS in njen razvoj v svetu, ter stanje pri nas. Raziskovalna naloga je razdeljena na seminarski del, v katerem sva izbrala podatke o nastanku bolezni, načinih prenosa okužbe s HIV in o razvoju AIDS-a v organizmu, ter odkrivanju okužbe in zdravljenje, in praktično – raziskovalni del, v katerem predstavljava stanje razširjenosti bolezni v Sloveniji. Osnova rezultatov raziskav sta anketi izvedeni med okuženci s HIV in vzorčno skupino zdravih oseb. Zdravi anketntiranci predstavljajo vzorec velenjskega prebivalstva v dveh skupinah: osebe stare med 17 – 18 let (na začetku spolnega življenja) in osebe starejše od 20 let (z aktivnim spolnim življenjem).