American pit bull terrier

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Aleš Čretnik
Selma Pirtovšek

V tej raziskovalni nalogi želim predstaviti Ameriškega pit bull terrierja. Za to nalogo sem se odločil zato, ker sem lastnik pit bull-a (krajši zapis za to pasmo) in zato, ker bi rad prikazal resnično plat te pasme, kljub veliki antipropagandi. Raziskovalna naloga je sestavljena iz dveh delov: 1.) SPLOŠNI OPIS - ZGODOVINA - OPIS ZUNANJOSTI - AKTIVNOSTI (dogfighting, weight-pulling) 2.) 2 ANKETI - ANKETA Z LASTNIKI PIT-BULLOV - ZAKLJUČKI -ANKETA Z DIJAKI (dijaki CSŠ Velenje in Trgovske akademije v Celju) Temu pa sledi še zapis literature. Da raziskovalna naloga ne bi bila monotona, se ta dva dela med seboj zamenjujeta. Naloga vsebuje: 52 strani, 13 slik, 4 priloge.