Optimiranje rezanja koluta pločevine na trakove

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, naravoslovna usmeritev
Bojan Brešar, Tomaž Tekavec, Jerica Rihter, Marija Menih, Mirna Macur, Peter Jevšenak
Andrej Kuzman

Naloga je sestavljena iz treh sklopov. Avtorji v 1. delu opišejo matematični model linearnega programiranja z metodo simpleks, kar je precej zahtevna naloga, saj predstavlja področje operacijskega raziskovanja, ki se kot učni predmet pojavlja v višjih letnikih visokošolskega izobraževanja v ekonomskih usmeritvah. Sledi uporaba teh metod pri konkretnem problemu rezanja kolutov pločevine na trakove v Gorenju. Rezultati so praktično uporabni, saj posredujejo optimalen način rezanja z najmanj odpadki. Ker nastopa v matematičnem modelu kar 177 različnih spremenljivk, rešitev naloge skoraj ni možna brez uporabe računalnika. Avtorji so izdelali računalniški program za računalnik SPCECTRUM 48K, ki se je izkazal kot povsem uporaben.