Robot s štirimi prostostnimi stopnjami

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, elektrotehniška usmeritev
Jure Šafarič, Peter Ramšak, Marko Jovan, Blaž Podgoršek
Djordje Atanackov

Cilj raziskovalne naloge je bil narediti robota, ki bo sposoben streči šolskim CNC obdelovalnim strojem, hkrati pa bi imel kar najmanj prostostnih stopenj, uporaben pa bi bil tudi kot učni robot. Robot je zasnovan na paralelogramski konstrukciji, ki nam je olajšala izpeljavo matematičnega modela. Taka konstrukcija pa je močnejša in bolj uporabna pri stregi CNC obdelovalnim strojem, saj zagotavlja vedno enako orientacijo obdelovalca. Ob robotu smo izdelali tudi programski paket, ki omogoča uporabniku enostavno programiranje robota.