Alternativna medicina (zdravilne rastline in akupresura)

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, računalniška usmeritev
Tomaž Leskovšek, Danilo Pungertnik
Milan Meža

Zanimiva smer oziroma področje uporabe prologa je izdelava inteligentnih ekspertnih programov. Teh smeri oziroma področij je toliko, da je nemogoče izbrati kaj izredno univerzalnega, zato smo pač izbrali področje, za katerega mislimo, da bo dokaj zanimivo. Videli pa bomo, da se program izredno enostavno prilagodi, uporabi na kateremkoli drugem področju. Naš osnovni program naj bi imel naslednje možnosti in značilnosti: - podajati odgovore na različna vprašanja s področja zdravilnih rastlin in akupresure, - uporabniški vmesnik naj bo realiziran v obliki vmesnika v slovenskem jeziku, se pravi, da bomo lahko vprašanja postavljali v normalni knjižni slovenščini, - program naj bo fleksibilen (enostavno in hitro bi ga lahko spremenili za druga strokovna področja), - program oziroma raziskovalna naloga pa naj bi služila tudi kot pripomoček za nadaljnje delo s prologom, ki ga bodo opravljale naslednje šolske generacije. Pri izdelavi te raziskovalne naloge smo pridobili dosti znanja s področja ekspertnih sistemov, da bi se s tem začetnim znanjem lahko še bolj poglobili v to izredno zanimivo področje. Kot vsi vemo, je v praksi uporabljenih ekspertnih sistemov v Jugoslaviji izredno malo, čeprav to skladiščenje znanja strokovnjakov za naslednje generacije dobiva vse večjo razsežnost v razvitem svetu. Ta raziskovalna naloga naj bo naš skromen prispevek na tem področju.