Ekspertni sistem za kemijo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, računalniška usmeritev
Andrej Koklič
Milan Meža

Namen raziskovalne naloge je izdelati ekspertni sistem za praktično uporabo v strokah, ki potrebujejo znanje kemije. Program simulira človeškega strokovnjaka, ki obvlada znanje z ožjega strokovnega področja. Uporabnik uporablja program tako, da: - mu postavlja vprašanja, na katera mu program skuša odgovoriti, - postavlja trditve, ki jih program preverja, - daje ukaze za izvrševanje nalog, ki jih program skuša izvesti. Pomembna lastnost programa je relativno močan komunikacijski vmesnik, ki vsebuje, nekatere elemente – pomembne za pameten pogovor z uporabnikom. Program je v prvi vrsti namenjen uporabi na področju izobraževanja (npr. pri pouku kemije), saj ga je moč uporabljati za učenje, ponavljanje znanja in za reševanje določenih nalog. Močna lastnost programa je njegova odprtost, kar pomeni, da z lahkoto širimo njegovo bazo znanja in mu dodajamo nove postopke za odgovore na uporabnikove zahteve. Lahko pa ustvarimo povsem novo bazo znanja in z majhnimi spremembami mehanizma za iskanje rešitev, ustvarimo ekspertni sistem iz kateregakoli strokovnega področja.