Izgradnja komunikacijskega modula v slovenskem jeziku do dane podatkovne baze v jeziku Turbo prolog

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, računalniška usmeritev
Marko Robnik
Milan Meža

Razvoj na področju programske opreme gre vedno bolj v smer uporabniško prijaznih programov. Najbolj prijazen pa je gotovo program, ki omogoča komunikacijo z uporabnikom v njegovem naravnem jeziku. Procesiranje naravnih jezikov je enak izmed kompleksnih nalog na področju umetne inteligence. Zastavil sem si nalogo izdelati komunikacijski vmesnik do neke dane baze podatkov, ki bo uporabna tudi v praksi. Uporabil sem programski jezik turbo prolog, ki je zelo primeren za nalogo logičnega programiranja. Prvi del naloge obsega različne procedure za obdelavo stringov. Stavek sem analiziral po metodi primerjave s shematskimi vzorci, izdelati pa sem moral tudi princip prepoznavanja različnih sklanjatev in števil samostalnikov in pridevnikov. Za prikaz sposobnosti takšnega vmesnika sem sestavil podatkovno bazo na področju geografije Jugoslavije. Podatki v bazi so predstavljeni tudi grafično. Končni rezultat naloge je program, ki nam poleg pogovora z bazo podatkov v slovenskem jeziku omogoča še pregled, spreminjanje in dodajanje jezikovno izraznih možnosti, izpis na tiskalnik, grafičen pregled rezultatov, lasten editor, itd.