Preračun zobnikov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, strojna usmeritev
Marjan Kukovec
Albin Vrabič, Igor Razbornik