Prikaz tridimenzionalnega prostora

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, strojna usmeritev
Milena Ledinek
Albin Vrabič, Igor Razbornik

Namen raziskovalne naloge je bil razviti program, s pomočjo katerega bi lahko obvladali tehniko računalniške grafike in z enostavnejšimi primeri prikazati metodologijo dela. Računalniška grafika omogoča plastično predstavo predmeta, njegovo translacijo in rotacijo na enostaven in hiter način. Kot glavni torej končni cilj te naloge pa sem si zastavila risanje pogledov vseh šestih projekcijskih ravnin in seveda izris risbe preko risalnika na papir. Zastavljenega cilja nisem mogla uresničiti popolnoma. Program sedaj omogoča risanje teles v prostoru, pri čemer moramo podati koordinate ogljišč telesa, ter definirati, katere točke omejujejo ploskev telesa. Ko imamo telo narisano, ga lahko translacijsko premikamo ali zavrtimo za želeni kot. V nadaljevanju bom razvijala program do take stopnje, da bo zajemal vsa geometrijska telesa, odvzemanje odsekov, prereze, šrafuro, projekcije in nazadnje izris na papir.