Sestavljanje obremenitve

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, strojna usmeritev
Matjaž Kovač
Albin Vrabič, Igor Razbornik

Program obsega izračun nosilcev, ki so obremenjeni na sestavljene obremenitve. Ker takšnega programa za to vrsto računalnikov še do sedaj nismo zasledili, smo se ga odločili narediti. Program je zasnovan na delu z meniji. Tako moramo najprej določiti vrsto dela, ki ga hočemo opraviti. Na izbiro imamo: - dimenzioniranje nosilcev, - kontrolo napetosti na nosilcu. V drugem meniju določimo vrsto obremenitve, ki obremenjuje nosilec: - nateg in tlak, - upogib, - strig, - torzija, - izhod iz programa. Za tem je potrebno določiti še vrsto profila, katerega želimo preračunati. Tudi te podatke vnesemo na enak način kot pri prvem meniju. Sedaj lahko pričnemo z vnosom podatkov, ki so potrebni za izračun. Tako moramo najpogosteje vnesti (odvisno od vrste obremenitve): - dopustne napetosti, - sile, ki telo obremenjujejo, - momente (torzijski ali upogibni). Na osnovi teh podatkov nam računalnik izračuna in izpiše ekran, po želji pa tudi na papir, profil in vse njegove karakteristike.