Preračun soležnih zvarov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, strojna usmeritev
Vojko Šinigoj
Albin Vrabič

Program izpolnjuje naslednje zahteve: - hiter in enostaven vstop, - enostavno delo, - skrajšanje potrebnega časa, - možnost večkratne obdelave istih podatkov, - možnost direktne uporabe rezultatov. Program Preračun soležnih zvarov je šele prvi del paketa, ki bo vseboval poleg soležnih zvarov še preračune ostalih vrst zvarov (kotni, bočni, prekrovni). Tako bo program primeren za reševanje vseh problemov, ki se pojavljajo ob serijski izdelavi, pri kateri je varenje eden pomembnejših postopkov.