Čisti alternativni viri energije

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, strojna usmeritev
Stanko Kaudik, Milan Hudin, Stojan Razbornik
Drago Rehar, Srečko Podveržen