Mala hidroelektrarna na Paki v Doliču

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, rudarska usmeritev
Franci Vovk
Boris Salobir

Naloga opisuje gradnjo MHE, odnos širše družbene skupnosti do gradnje, ekološke vplive, ekonomske vplive, ter samo malo hidroelektrarno na reki Paki, ki jo je zgradil oče. Cilj naloge je prikaz problemov gradnje in odnos širše družbene skupnosti do tovrstnih gradenj. Namen naloge je tudi vzpodbuditi družbeno skupnost, da bi gradnja takih malih hidroelektrarn podpirala – moralno in finančno.